Helaas ontkomen wij door nieuwe wetgeving omtrent privacy niet aan het tonen van deze 'cookie-melding'. Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze site. Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies door Google Analytics zodat er gegevens over het surfgedrag worden verzameld. Deze gegevens zijn anoniem.

Het Leerwerkloket NHN is vanaf oktober 2008 actief. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden kunnen hier terecht met vragen over het Ervaringscertificaat (EVC) en regionale opleidingsmogelijkheden. Het loket coördineert hun relatie met EVC-aanbieders en onderwijsinstellingen. Werkgevers kunnen verder gericht door het Leerwerkloket NHN benaderd worden voor stageplaatsen en om als leerbedrijf ingeschakeld te worden.

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord‑Holland Noord is de opdrachtgever voor het project Leren Werkt, Werk Leert! De projectactiviteiten worden gesubsidieerd door de projectdirectie Leren en Werken, een onderdeel van het ministerie voor SZW en OC&W.

De filosofie achter het Leerwerkloket
Investeren in kennis van medewerkers is investeren in het bedrijf zelf. Een investering die zich terugbetaalt via opwaardering van het hele bedrijf, een beter product, gemotiveerdere medewerkers, hogere productiviteit. Daarnaast is investeren in kennis pure noodzaak. De wereld om ons heen verandert immers elke dag. Een bedrijf dat blijft leren, blijft vooroplopen. Daardoor blijft het de concurrentie altijd een stap voor.

Leerwerkloket NHN bundelt de inzet van ondernemers, ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen en ketenpartners uit Noord‑Holland Noord om de kwalificaties en competenties van de beroepsbevolking beter te laten aansluiten op de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Deze partijen zetten zich vanaf 2008 in voor de organisatie van onder meer 250 duale trajecten en 200 extra Ervaringscertificaten.

Leerwerkloket Noord-Holland Noord •  Contactformulier