Stap 1
Het herkennen van competenties
De competenties worden in kaart gebracht onder begeleiding van een erkende EVC-aanbieder. In een portfolio wordt beschreven welke kennis en ervaring zijn opgedaan tijdens werk, opleiding of elders. Zoveel mogelijk bewijsmateriaal wordt verzameld, bijvoorbeeld informatie over gevolgde opleidingen, cursussen, functiebeschrijvingen, referenties e.d.

Stap 2
Het erkennen van competenties
Een deskundige (assessor) beoordeelt vervolgens de competenties. Deze worden vergeleken met één of meer kwalificaties, de eindtermen, van de MBO of HBO opleiding waarvoor de EVC procedure wordt toegepast. Voor opleidingen op HBO niveau wordt een 21+ toets afgenomen. Doel van stap 2 is het werk- en denkniveau te bepalen en welke onderdelen van de opleiding nodig zijn om aan de kwalificaties te voldoen.

Stap 3
De ontwikkeling van competenties
De laatste stap in een EVC-procedure bestaat uit het maken van een persoonlijk opleidingsplan om de ontbrekende kwalificaties te halen. Dit kan zowel in de theorie als de praktijk gebeuren. Voor werkenden wordt dit persoonlijke opleidingsplan in overleg met de werkgever samengesteld.

De procedure voor erkenning van verworven competenties duurt 6 tot 12 weken.
Binnen de regio NoordHolland-Noord werken wij o.a. samen met Espeq, ROC Kop van NoordHolland, Horizon College, Tetrix, Clusius College en INHolland.

Meer informatie over EVC's is ook te vinden op www.kenniscentrumevc.nl.

Leerwerkloket Noord-Holland Noord •  Contactformulier