De kosten voor een EVC-traject variëren van € 750,‑ tot € 2000,‑, afhankelijk van de aard en de duur. Deze kosten worden betaald door het Opleidings‑ en Ontwikkelingsfonds, de werkgever en/of uzelf. Voor uzelf en uw werkgever zijn ze in elk geval fiscaal aftrekbaar.
Dat geldt ook voor de uitgaven voor een opleiding die u vervolgens doet. Het mooie van de combinatie leren en werken is dat u gewoon uw salaris blijft ontvangen - daarna misschien zelfs meer!

Leerwerkloket Noord-Holland Noord •  Contactformulier